Trang nhất » Hỏi đáp

Các khoản thu.
Lên phía trên
Học phí chương trình Anh văn Dyned?
Câu hỏi:
Học phí chương trình Anh văn Dyned mỗi tháng là bao nhiêu?
Trả lời:
        Đối việc đăng ký học tiếng anh Dyned năm học 2013-2014 thực hiện theo công văn số 06/CV-EDVN nhà trường thông báo như sau:        
       - Đối tương học : Từ khối 1 đến khối 5.
       - Thời lượng học : 2 tiết / tuần (mỗi tiết 40 phút)
       - Học phí 1 tháng : 120 000 đ/ tháng ( nộp sau khi học xong tuần đầu)
       - Thời gian học : bắt đầu từ ngày 04/09/2013 kết thúc vào cuối tháng 04/2014.
       - Phụ huynh nào có nhu cầu đăng ký với cô giáo chủ nhiệm đến hết tháng 8/2013
   
Trường Tiểu học An Phước
Đia chỉ: Cẩm Toại Trung - Hoà Phong - Hoà Vang. Điện thoại: 05113.846.462
Email: thanphuoc.hv@gmail.com
Website: thanphuoc-hoavang.edu.vn