Trang nhất » Tin Tức » Thông báo » Công khai

THÔNG BÁO Về việc thu các khoản thu đầu năm học 2018-2019

Thứ ba - 22/01/2019 15:27
THÔNG BÁO Về việc thu các khoản thu đầu năm học 2018-2019

THÔNG BÁO Về việc thu các khoản thu đầu năm học 2018-2019

UBND HUYỆN HÒA VANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN PHƯỚC Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 
Số:     /TB-THAP

Hòa Phong, ngày      tháng 08 năm 2019
 
THÔNG BÁO
Về việc thu các khoản thu đầu năm học 2018-2019
 
Căn cứ Công văn số   /PGDĐT-KHTC ngày    tháng 08 năm 2018 của Phòng giáo dục đào tạo huyện Hòa Vang  về việc thực hiện các khoản thu  đầu năm học 2018-2019;
Căn cứ Công văn số 934/BHXH-QLT ngày 25 tháng 07 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thu BHYT HSSV năm học 2018-2019;
          Nay trường Tiểu học An Phước thông báo các khoản thu đầu năm học 2018-2019 như sau:
            I/ Khoản thu BHYT nhà trường tổ chức thu 02 đợt
 1. Đợt 1 tổ chức thu từ ngày 05/09/2018 đến ngày 20/09/2018
 1. Đối với học sinh khối 1:
 
Độ tuổi học sinh Số tháng mua BHYT Số tiền BHYT (bắt buộc) Tiền vệ sinh Tổng cộng nộp
Sinh tháng 01-10 03 tháng
(T10-12/2018)
131 355 50 000 181 355
Sinh tháng 11 02  tháng
(T11-12/2018)
87 570 50 000 137 570
Sinh tháng 12 01 tháng
T12/2018
43 785 50 000 93 785
 
 1. Đối với học sinh từ khối 2 đến khối 5
 
Số tháng mua BHYT Số tiền BHYT
(bắt buộc)
BHTT
(tự nguyện)
Tiền vệ sinh Tổng cộng nộp
03 tháng
(T10-12/2018)
131 355 100 000 50 000 181 355
2.Đợt 2 tổ chức thu từ ngày 01/11/2018 đến ngày 15/12/2018
          Từ khối 1 đến khối 5          
Số tháng mua BHYT Số tiền BHYT
(bắt buộc)
Tổng cộng nộp
12 tháng
(T01-12/2019)
525 420 525 420
 • Nếu phụ huynh  tự nguyện đóng 01 lần BHYT 15 tháng thì mức đóng BHYT 656 775 đ                                                                    
            II/ Các khoản thu dịch vụ
 1. Đối với khoản thu dịch vụ giá vệ sinh
 • Mức thu : 50 000 đ/ năm/học sinh
 • Không miễn giảm.
 1. Đối với khoản thu giá dịch vụ bán trú
 1. Mua sắm bán trú ban đầu
 • Học sinh cũ : 100 000 đ/ năm/học sinh
 • Học sinh mới: 180 000 đ/năm/học sinh
 
 1. Thu bán trú
 • Tiền ăn : 18 000 đ/ ngày/em (ăn xế + ăn trưa)
 • Tiền phụ phí : 40 000 đ/ tháng /em
 • Tiền lương cấp dưỡng: 120 000 đ/tháng/em.
 
III/ Ngoài các khoản thu trên nhà trường không tổ chức thu các khoản thu nào khác.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                                             Đinh Thị Dễ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
Trường Tiểu học An Phước
Đia chỉ: Cẩm Toại Trung - Hoà Phong - Hoà Vang. Điện thoại: 05113.846.462
Email: thanphuoc.hv@gmail.com
Website: thanphuoc-hoavang.edu.vn
Xem bản: Desktop | Mobile