Trang nhất » Tin Tức » Thông báo » Công tác tháng

Kế hoạch công tác tháng 11-2013

Thứ ba - 12/11/2013 03:33
Kế hoạch công tác tháng 11
Lịch công tác

Lịch công tác

PHÒNG GD & ĐT HÒA VANG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN PHƯỚC                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            

      Số : 27/KH-THAP                                Hòa Phong, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 11 năm 2013
         
I. Công tác trọng tâm :
1. Tham mưu với lãnh đạo địa phương phối hợp với Đại diện cha mẹ học sinh tổ chức kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11(20/11/1982-20/11/2013).
2. Phối hợp với Công đoàn phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
3. Tổ chức kỷ niệm 31 năm Ngày nhà giáo Việt nam 20/11/1982 - 20/11/2013.
4. Chỉ đạo Đoàn TN + Đội TNTP Hồ Chí Minh xây dựng “Trường học xanh” và các hoạt động ngoài giờ. Tổ chức cho các chi đội khối 4, 5 thi viết báo tường về thầy giáo, cô giáo.
5. Tham gia Hội thi giải thể thao học sinh cấp Huyện, Thành phố.
6. Triển khai “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”.
7. Triển khai kế hoạch góp ý đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV.
8. Hoàn thành hồ sơ phổ cập giáo dục để Huyện kiểm tra.
9. Tiếp tục triển khai phòng chống dịch bệnh tay-chân-miệng, sốt xuất huyết.
10. Họp HĐTĐ xét thi đua đợt 1/2013.
11. Chuyên môn : tổ chức bồi dưỡng cho học sinh giỏi.
12. Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng dạy và học.
13. Tổ chức chuyên đề và  kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. Thi giáo viên giỏi phần lý thuyết.
14. Triển khai viết SKKN..
15. Kiểm tra rà soát lại 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2013-2014.
II. Nhiệm vụ cụ thể :
          1. Hiệu trưởng :
- Chỉ đạo phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”.
          - Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
          - Liên hệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, tham mưu với UBND xã về việc tổ chức kỷ niệm 31 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2013).
          - Triển khai các văn bản theo chỉ đạo của PGD các cuộc vận động trước Hội đồng giáo dục.
          - Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh, Công đoàn, Ban giám hiệu bàn kế hoạch tổ chức 20-11.
- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các phong trào thi đua, phong trào “Xây dựng trường xanh - sạch - đẹp”, thực hiện các cuộc vận động.
          - Phối hợp Công đoàn trường phát động phong trào thi đua dạy tốt chào mừng kỷ niệm 31 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
          - Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học. Rà soát lại 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm do Phòng GD&ĐT chỉ đạo đầu năm học.
          - Kiểm tra hoạt động bán trú.
          - Chỉ đạo việc hoàn thành hồ sơ phổ cập giáo dục để Phòng GD&ĐT kiểm tra.
          - Họp hội đồng thi đua, xét thi đua đợt 1 và phát động thi đua đợt 2.
          - Kiểm tra tài chính, nâng lương.
          - Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ, nội dung 3 công khai ở trường học theo Thông tư 09/2009 và Nghị định 71/1998.
          2. Phó hiệu trưởng :
          - Xây dựng và thực hiện nội dung công việc tháng 11 đã được triển khai trong cuộc họp chuyên môn ngày 02/11/2013.
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. Tham gia tổ chức kiểm định CLGD.
          - Kiểm tra, dự giờ 4 giáo viên. Chấn chỉnh dạy thêm, học thêm.
          - Chỉ đạo việc tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi chuẩn bị tham gia Ngày hội học sinh Tiểu học năm 2013-2014.
          - Chỉ đạo hoạt động ngoài giờ, lên lớp.
          - Tổ chức đố vui để học khối 4, khối 5 cuối tháng 11.
- Chỉ đạo đội TN tổ chức trò chơi dân gian.
- Kiểm tra công tác Đội lần 1.
- Tổ chức triển khai chuyên đề.
- Kiểm tra hồ sơ khuyết tật.
- Triển khai thực hiện các chuyên đề do PGD chỉ đạo.
- Chỉ đạo khảo sát học sinh, tổ chức thi VSCĐ.
- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện phong trào xây dựng “Trường học xanh” ở khu vực Bồ Bản và Cẩm Toại Đông.
- Tập hợp hồ sơ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
3. Công đoàn :
- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Cùng với nhà trường tham mưu lãnh đạo địa phương tổ chức 20-11. Tổ chức giải thể thao ở trường chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân giám sát các hoạt động của nhà trường để báo cáo công khai bằng văn bản trước Hội đồng trường trong sơ kết thi đua đợt 1.
- Vận động CBCC tham gia xây dựng cảnh quan trường học, vệ sinh môi trường.
- Xác lập hồ sơ thi đua theo quy định mới.
- Xây dựng kế hoạch họp Công đoàn tháng 11.
          4. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:
          - Triển khai kế hoạch hoạt động của Chi đoàn sau Đại hội.
          - Cùng với ĐTNTP Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện công trình măng non theo kế hoạch. Tổ chức 1 công trình mang tên Đoàn.
          5. Đội TNTP Hồ Chí Minh :
          - Tiếp tục tuyên truyền dưới cờ phòng chống dịch sốt xuất huyết, tay - chân - miệng.
          - Tổ chức cho học sinh khối 4,5 viết báo tường về thầy giáo, cô giáo và phát thanh măng non hằng tuần nhân ngày 20-11.
          - Tiếp tục giữ vững các nề nếp trong nhà trường như kế hoạch đã đề ra.
          - Tổ chức thi đua học tốt lấy điểm 10 để nhớ ơn thầy cô.
          - Tổ chức phong trào kế hoạch nhỏ thực hiện 01 công trình măng non theo kế hoạch. Tổ chức nói chuyện dưới cờ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
          - Hướng dẫn học sinh tham gia thi đấu giải thể thao cấp Huyện.
          - Tổ chức học sinh khối 4, 5 tham quan phòng truyền thống nhà trường.
6. Tổ chuyên môn :
- Tiếp tục chỉ đạo tổ chuyên môn sinh hoạt có trọng tâm, trọng điểm và có chất lượng.
- Xây dựng kế hoạch trường học thân thiện, học sinh tích cực nộp cho nhà trường.
- Chỉ đạo cho giáo viên xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động xây dựng “Trường học xanh” và các cuộc vận động khác theo nhiệm vụ năm học.
- Tiếp tục tổ chức bồi dường học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu theo chỉ đạo của Ban giám hiệu.
- Chỉ đạo giáo viên tham gia dạy tốt, học tốt chào mừng 31 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Triển khai cho giáo viên viết SKKN.
          - Kiểm tra hồ sơ giáo viên, tổng hợp các tiết thao giảng dự giờ báo cáo cho Hiệu trưởng trước ngày sơ kết thi đua đợt 1 (20-11).
          - Tổ chức sơ kết thi đua đợt 1(01/08/2013 - 20/11/2013).
          7. Giáo viên :
- Tiếp tục đăng ký dự giờ, thăm lớp. Thi đua dạy tốt lập thành tích chào mừng kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tham gia cùng học sinh thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức các trò chơi dân gian.
- Thực hiện tốt các nề nếp trong nhà trường, quan tâm bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Chuẩn bị tư liệu để viết và áp dụng SKKN.
- Có biện pháp nâng cao chất lượng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu.
- Tham gia phong trào xây dựng cảnh quan trường học nhằm thực hiện cuộc vận động xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng “Trường học xanh” và các cuộc vận động khác.
- Nộp bản sơ kết “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và bản tổng kết “Học tập và làm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho cô Dễ.
8. Thư viện :
- Giới thiệu sách nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Củng cố lại tủ sách dùng chung và tủ sách lưu động. Chuẩn bị hồ sơ thiết bị để kiểm tra.
- Tiếp tục thực hiện tủ sách lưu động phục vụ học sinh các khu vực lẻ.
9. Kế toán, tài vụ, văn thư PC :
a. Kế toán, tài vụ :
- Tập hợp chứng từ để Hiệu trưởng kiểm tra.
- Nhận lương tháng 11. họp xét nâng lương quý IV cho CBCC.
b. Văn thư PC : Hoàn thành hồ sơ PC CMC chuẩn bị kiểm tra.                
Trên đây là kế hoạch tháng 11 năm 2013 đề nghị các tổ chuyên môn, các bộ phận có liên quan cụ thể hóa kế hoạch của nhà trường để thực hiện.
* Kế hoạch đã thông qua cuộc họp Ban giám hiệu ngày 02 tháng 11 năm 2013.  
 
Nơi nhận :                                                             HIỆU TRƯỞNG
- Các bộ phận (t/h);
- Lưu VT.                                                                                 (Đã kí tên & đóng dấu)
 
 
 
                                                                                                      Lê Văn Lại

Tác giả bài viết: VT

Nguồn tin: Văn phòng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: công tác

Những tin cũ hơn

 
Trường Tiểu học An Phước
Đia chỉ: Cẩm Toại Trung - Hoà Phong - Hoà Vang. Điện thoại: 05113.846.462
Email: thanphuoc.hv@gmail.com
Website: thanphuoc-hoavang.edu.vn
Xem bản: Desktop | Mobile