Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của trường năm học: 2013-2014

Thông báo

Thông báo

Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của trường năm học 2013-2014
   PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                                                          Biểu số 7
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN PHƯỚC
 
                                                               THÔNG BÁO
                      CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG
                                                         NĂM HỌC: 2013-2014
 
STT Nội dung Số lượng Bình quân
I Số phòng học/số lớp 21/19  
II Loại phòng học 21  
1 Phòng học kiên cố 21  
2 Phòng học bán kiên cố    
3 Phòng học tạm    
4 Phòng học nhờ    
III Số điểm trường 3  
IV Tổng diện tích đất(m2 ) 13.423  
V Diện tích sân chơi bãi tập(m2) 11.179  
VI Tổng diện tích các phòng(m2) 1.936  
1 Diện tích phòng học(m2 ) 1.312  
2 Diện tích thư viện(m2 ) 96  
3 Diện tích phòng khác(m2) 528  
VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: bộ)
20 Số bộ /lớp
1 Khối1 4 1
2 Khối 2 4 1
3 Khối 3 4 1
4 Khối 4 3 1
5 Khối 5 4 1
VIII Tổng số máy tính phục vụ học tập  15  
IX Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác    
1 Tivi 2  
2 Cát xét 2  
3 Đầu Video/đầu đĩa 1  
4 Máy chiếu 1  
5 Đàn 13  
6 Máy laptop 1  
7 Máy vi tính 18  
7 Máy in 4  
 
 

Nguồn tin: Văn phòng